TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 6     (Sayfalar: 590-594)

Deprem yaralanmalarında ekstremite ampütasyonları ne zaman, hangi seviyeden?

Özhan Pazarcı 1, Osman Çiloğlu 1, Sami Sökücü 2

1 SBÜ Adana Tıp Fakültesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Adana
2 İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medical Park Florya Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.87
Görüntüleme: 241
 - 
İndirme : 108

Depremlerde ve kitlesel felaketlerde ampütasyon kararı alınması zorlu bir süreçtir. Ampütasyon kararını etkileyen faktörler yaş, şok, hasar süresi, enfeksiyon riski ve komorbid hastalıklardır. Ampütasyon kararı, hastanın durumu ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak dikkatlice değerlendirilmelidir. Deprem yaralanmalarında multidisipliner bir yaklaşım gerekmekte olup, seçilmiş hastalarda aşamalı bir tedavi tercih edilmelidir. Daha kesin ampütasyon endikasyonları arasında tamir edilemez damar hasarı, kısmi ampütasyonların tamamlanması ve sepsis yer alır. Yara değerlendirmesi ve debridman sırasında canlı dokuların korunması hedeflenmelidir. Ampütasyon kararı, hastanın durumu, ampütasyon bölgesi ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak dikkatlice değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler : deprem; ampütasyon; kompleks ekstremite yaralanması