TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 6     (Sayfalar: 595-603)

Deprem yaralanmalarında ekstremite koruyucu yaklaşım

Mehmet Ali Acar 1, Ali Özdemir 1, Erkan Sabri Ertaş 1

1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı, Konya

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.88
Görüntüleme: 481
 - 
İndirme : 259

Deprem gibi doğal afetler, insanların hayatını ciddi şekilde etkileyebilir, birçok kişinin yaralanmasına hatta ölümüne neden olabilir. Bu tür afetlerde, öncelikle hayatta kalma ve acil müdahaleler gerekmektedir. Ancak, mümkün olduğu takdirde ekstremitelerin korunması da büyük önem taşır, çünkü ekstremite yaralanmaları insanların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilemektedir. Ekstremite koruyucu cerrahiler, genellikle karmaşık ve uzun bir süreç gerektiren müdahalelerdir. Bu tür cerrahiler, hastaların uzun süre hastanede kalmasına ve tekrarlayıcı cerrahi müdahalelere ihtiyaç duyulmasına neden olabilir. Bu nedenle, depremden etkilenmemiş deneyimli bir cerrahi ekip tarafından iyi bir planlama yapılması büyük önem taşır. Fasyotomi cerrahileri, uygun tekniklerle yapılmalı, debridmanlar da düzenli olarak ve uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Debridman işlemi, yaranın sepsis riskini önlemek ve ekstremitenin kurtarılması için hayati önem taşır. Yara kapatma teknikleri hakkında iyi bir bilgi sahibi olunmalı ve ihtiyaç duyan hastalar, erken dönemde doku nakli cerrahileri yapabilecek merkezlere yönlendirilmelidir. Her hastanın özel ihtiyaçlarını karşılayan multidisipliner bir tedavi planı belirlenmeli, cerrahi sonrası takip ve rehabilitasyon süreci aksatılmadan gerçekleştirilmelidir. Bu şekilde, ekstremite korunması kadar fonksiyonel bir iyileşme sağlanabilir ve hastaların yaşam kalitesi arttırılabilir.

Anahtar Kelimeler : uzuv kurtarma; fasyotomi; debridman, yara kapama teknikleri; serbest doku flepleri