TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 6     (Sayfalar: 616-624)

Deprem sonrası akut böbrek hasarından korunma ve sıvı tedavisi

Bahar Tekin Çetin 1, Nuri Barış Hasbal 2

1 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.91
Görüntüleme: 235
 - 
İndirme : 114

Depremler tüm dünyada yaygın olarak görülen kitlesel felaketlerdir. Ezilme sendromu, erken dönemde kurtarılan ve hayatta kalan kişilerde travmadan sonraki en sık ikinci ölüm nedenidir. Yakın zamanda meydana gelen ve Türkiye`nin Güney ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde geniş bir coğrafyayı içine alan 2023 depreminde 46.000`den fazla kişi hayatını kaybetmiştir. Depremler sırasında akut böbrek hasarının (ABH) en önemli nedeni ezilme yaralanmasına bağlı hipovolemi ve miyoglobinüridir. Bu nedenle en etkin tedavi afetzede henüz enkaz altındayken erken ve enerjik intravenöz (İV) sıvı replasmanına başlamaktır. Bu süreçte nefrotoksik ilaçlardan ve potasyum içeren sıvılardan uzak durulmalıdır. Afetlerde akut böbrek hasarından korunmada, hem afetlerde kolay bulunması hem de volüm desteği için uygun bir replasman sıvısı olmasından dolayı izotonik sodyum klorür (NaCl) önerilir. Deprem sonrası prerenal, intrarenal ve postrenal böbrek hasarı hem afet alanında hem de hastane ortamında gelişebilir. Akut böbrek hasarını önleyici tedbirler başarısız olduğunda, sıvı tedavisine rağmen inatçı oligoanürisi olan hastalarda diyaliz tedavisi planlanmalı ve hastalar aralıklı hemodiyalize alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler : ezilme sendromu; akut böbrek hasarı; rabdomyoliz; deprem; intravenöz sıvı tedavisi