TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 6     (Sayfalar: 625-630)

Deprem ilişkili ampütasyonlarda rehabilitasyon ve protez uygulamaları

Berke Aras 1, Evren Yaşar 1

1 Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.92
Görüntüleme: 508
 - 
İndirme : 362

Ampütasyon, deprem sonrası en sık görülen yaralanmalardan biridir. Fiziksel ve psikolojik olarak zor durumda olan ampüte bireyin tekrar fonksiyonellik kazanıp sosyal hayatına ve mesleğine geri dönmesi uzun ve kapsamlı bir rehabilitasyon sürecini gerektirir. Rehabilitasyon süreci hastanın cerrahi ampütasyonu öncesinde başlamakta olup, bu dönemi operasyon sonrası dönem, protez sonrası dönem ve takip dönemleri izlemektedir. Hastanın tıbbi durumunun stabil hâle gelmesinin hemen ardından hasta mobilize edilmeli, uygun pozisyonlama ve bandajlamayla güdüğü proteze uygun hâle getirmeli ve oluşabilecek sekonder komplikasyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Proteze karar verme ve reçetelendirme aşaması hasta ve ailesinin de katıldığı ekip kararıyla titizlikle yapılmalıdır. Hastaların yaşı, ağırlığı, ampütasyon seviyesi, aktivite seviyesi, kognitif ve psikososyal durumu, güdük uzunluğu ve iyileşmesi, kas güçleri, kardiyopulmoner kapasitesi, eşlik eden yaralanmaları ve komorbid durumları dikkate alınarak hastaya uygun protez reçete edilmelidir. Protez eğitimi tamamlanan hasta taburculuğunun ardından belli sürelerle görülmeli, güdük ve protezin durumu kontrol edilmelidir.

Anahtar Kelimeler : ampütasyon; protez; rehabilitasyon