TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 6     (Sayfalar: 642-651)

Travmaya maruz kalan bireyler ve sağlık çalışanlarında deprem sonrası ortaya çıkan ruhsal sorunlara yaklaşım

Aybeniz Civan Kahve 1, Serap Aydın 1, Dünya Gözde Er 1

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.94
Görüntüleme: 234
 - 
İndirme : 143

Beklenmedik şekilde ortaya çıkışı, etkilediği alanın genişliği, çok sayıda insanın etkilenmesine, hayatını kaybetmesine ya da yaralanmasına sebep olması, beraberinde sosyal ve ekonomik kayıplar yaşanması, temel insani gereksinimlerin karşılanamaması afetlerin tüm toplumda değişen derecelerde ruhsal etkilenme yaratmasına sebep olur. Bu dönemde fiziksel olarak yaralanmaları olan, uzuv kaybı yaşayan, önemli sağlık sorunlarıyla hastanede yatarak tedavi altına alınan kişilerde ruhsal sorunlar görülme riski artar. Beraberinde bu kişilerin tedavi ve bakımında görevli sağlık çalışanları da bir anda değişen çalışma düzenleri, artan iş yükleri, travmatik görüntüler ve hikâyelere tekrarlayıcı olarak maruz kalmaları, eşlik eden diğer faktörler sonucu ruhsal olarak olumsuz etkilenebilirler. Bu derlemede; ülkemizde meydana gelen büyük bir depremin ardından yaşanılan travmanın hem hastalar hem de sağlık çalışanları üzerindeki ruhsal etkileri ve bunlara yaklaşım güncel literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : afet; deprem; travma; psikolojik sorun; ruhsal hastalık