TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 6     (Sayfalar: 652-656)

Deprem yaralanmalarında hekim sorumluluğu ve kayıt sistemi

Serdar Şirazi 1, İrfan Esenkaya 2

1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Hukukçu, Arabulucu, Şahin Avukatlık Bürosu, Akademi Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi, İstanbul
2 Emekli Öğretim Üyesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, SANTE Tıp Merkezi, İstanbul
aTıp Hukuku, MA

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.95
Görüntüleme: 220
 - 
İndirme : 85

Doğal afetler mevcut hayat düzeninin bir anda değişmesi sonucu yaralanmaların olduğu, ani ve hızlı bir sağlık gereksinimine ihtiyaç duyulan kriz dönemleridir. Afet bölgesinde bulunan sağlık kuruluşlarının fiziksel olarak işlerliğini kaybetmesi, sağlık çalışanlarının da zarar görmesi gibi durumlarını beraberinde getirmekte, bölge dışından destek sağlanma gerekliliğini doğurmaktadır. Ayrıca tıbbi malzeme tedarik ve depolama konusunun da organize bir şekilde bölgeye temin edilmesi sağlık hizmetinin sunulmasında oldukça önem arz etmektedir. Özellikle kayıtların tutulması, ortopedi ve travmatoloji uzmanının uygulayacağı cerrahi müdahalelerde hastaların bilgilendirilmesi ve rızasının alınma şeklinin nasıl olacağı konusu da gündeme gelmektedir. Makalemizde öncelikle afet dönemlerinde organizasyonun nasıl sağlanacağına dair yasal düzenleme incelenecek, tıbbi kayıtların ve müdahalelerin nasıl yapılabileceği konusunda inceleme yapılarak mevcut bilgiler ışığında değerlendirmede bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler : deprem yaralanmaları; tıbbi kayıt; hekim sorumluluğu; sağlık hukuku; tıp hukuku