TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2016, Cilt 15, Sayı, 1     (Sayfalar: 032-048)

Femoroasetabular sıkışmada MR görüntüleme ve MR artrogram

Evşen Polattaş Solak 1, Asım Kayaalp 2, Bülent Atilla 3

1 Integra Tıbbi Görüntüleme Merkezi, Ankara
2 Çankaya Hastanesi Ortopedi Kliniği, Ankara
3 Hacettepe Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2016.06
Görüntüleme: 542
 - 
İndirme : 974

Femoroasetabular sıkışma, femur başı ile asetabular kenar arasındaki anormal temas sonucu ortaya çıkan, tekrarlayan travma nedeni ile kıkırdak ve labrum hasarı sonucu, erken osteoartrit gelişimine neden olan bir antitedir. Genç erişkinlerdeki kalça ağrısının önemli bir nedeni kabul edilmektedir. Ganz tarafından tanımlanmış tipik femoroasetabular sıkışmanın, `cam`, `pincer` ve mikst tipleri mevcuttur. Erken tanı ve tedavisi, osteoartrit gelişiminin önlenmesinde önemlidir. Radyolojik görüntüleme, eklem morfolojisini değerlendirmede ve cerrahi öncesi planlamada önemli bir yere sahiptir. Labrum hasarı ve kartilaj dejenerasyonu, yalnızca manyetik rezonans görüntüleme incelemesinde saptanabilir. Labral yırtıkları, konvansiyonel manyetik rezonans görüntülemeye ek olarak manyetik rezonans artrografide yüksek doğrulukla saptamak mümkündür. Manyetik rezonans görüntüleme ile, morfolojik değişiklik dışında, anormal temas alanındaki kemik iliği ödemi, femur başı ve asetabulum tavanında gelişmiş subkondral kist ve osteofitler gösterebilir. Manyetik rezonans artrografi, labral yırtıkların tanısında daha doğru sonuçlar alınmasını sağlar. Manyetik rezonans görüntüleme ve manyetik rezonans artrografi, dejeneratif değişiklikler gelişmeden önce kıkırdak ve labrum hasarını, subkondral kemikteki ödemi erken dönemde göstermede ve cerrahi sonrası değerlendirme- takipte yararlı bilgiler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler : femoroasetabular sıkışma; MR görüntüleme; MR artrografi; asetabular labral yırtık