TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 1     (Sayfalar: 044-049)

Ortopedi ve travmatoloji ameliyat salonunun yapay zekâ ile optimizasyonu

Erden Kılıç 1-2, Özgür Selim Uysal 2

1 Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Ankara
2 Özel 100. Yıl Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.08
Görüntüleme: 410
 - 
İndirme : 170

Tıbbın her alanında bilgi büyük bir hızla artmaktadır. Tıbbi karar verme sürecinin de giderek daha çok nicel verilere dayanılarak yapılması önerilmektedir. Bu durumda klinisyenlerin oluşan bu büyük veriyi geleneksel yöntemlerle işlemesi gittikçe güçleşmektedir. Bu noktada bu büyük veri setinden klinik olarak anlamlı bilgileri elde edebilmek için yapay zekâ gibi bir teknolojiye ihtiyaç vardır. Yapay zekâ uygulamalarının tıp dâhil birçok alanda yaygın olarak kullanılmasına karşın cerrahi alanda kullanımı kısıtlıdır. Her ne kadar deneysel çalışmalar yayınlanmış olsa da cerrahide kullanımı onaylanmış bir yapay zekâ henüz yoktur. Teknolojik gelişmelerin cerrahide kullanıma girmesi daha zaman almakla birlikte önümüzdeki yıllarda cerrahiyle ilgili yapay zekâ çalışmaları artacak ve ameliyathanede kullanılmaya başlanacaktır. Yapay zekâ ile ameliyathanenin optimizasyonu daha kolay ve ölçülebilir hâle gelecektir.

Anahtar Kelimeler : yapay zekâ; ameliyathane; ortopedi; makine öğrenmesi