TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2016, Cilt 15, Sayı, 1     (Sayfalar: 049-064)

Femoroasetabular sıkışma sendromunda bilgisayarlı tomografi ve dijital dinamik değerlendirme

N. Reha Tandoğan 1, Asım Kayaalp 1, Ş. Eser Şanverdi 2

1 Çankaya Ortopedi ve Ortoklinik, Ankara
2 Çankaya Ortopedi ve İntegra Görüntüleme Merkezi, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2016.07
Görüntüleme: 643
 - 
İndirme : 782

Femoroasetabular sıkışma (FAS) sendromunun tanısı, ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografi (BT), yüksek iyonizan radyasyon dozu gerektirmesine rağmen, çok yararlı bilgiler sağlar. Kalça ekleminin üç boyutlu morfolojisinin değerlendirilmesi yanında, objektif ölçümler de yapılabilir. Femoral anteversiyon, asetabular versiyon, lateral merkez kenar açısı, alfa ve beta açıları, başboyut ofseti ve omega alanı gibi ölçümler, eklemin dizilimi ve yönelimi hakkında bilgiler verir; cam ve pincer lezyonunun objektif olarak ortaya konmasını sağlar. BT kesitlerinden elde edilen görüntülerin bilgisayar yazılımları ile işlenmesi sonrasında, üç boyutlu dinamik incelemeler yapılabilir. Bu dinamik incelemeler ile, hangi hareket açıklığında ve nerede sıkışma ortaya çıktığı, yüksek doğruluk oranında saptanabilir. Bu verilerden haritalama yapılarak, rezeksiyon miktarı ve bölgesi planlanır ve rezeksiyon sonrası durum simüle edilebilir. BT artrografi kıkırdak ve labrum lezyonlarının tanısında yardımcı olabilir. Spina iliaka anterior inferior sıkışması ve iskio-femoral sıkışma gibi ektra-artiküler sıkışma sendromlarında da BT ile objektif değerlendirme yapılabilir. Son olarak, FAS cerrahisi uygulanmış ve semptomları olan hastalarda BT, yeterli rezeksiyon yapılıp yapılmadığının doğrulanması açısından yararlıdır. Bütün radyolojik bulgular klinik yakınmalar ile birlikte değerlendirilmelidir, zira normal bireylerde FAS morfolojisinin bir veya birden fazla bulgusunun varlığı oldukça önemli oranda görülebilir.

Anahtar Kelimeler : femoroasetabular sıkışma; bilgisayarlı tomografi; kalça eklemi