TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 1     (Sayfalar: 050-057)

Eklem koruma ve yapay zekâ

Halis Atıl Atilla 1, Fatih Barça 1

1 Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.09
Görüntüleme: 423
 - 
İndirme : 149

Yapay zekânın tıbbi alanda kullanımı konusunda çalışmalar, özellikle elektronik ortamdaki klinik ve radyografik verilerin birikmeye başlamasıyla, gün geçtikçe artmaktadır. Geleneksel istatistiğin sınırlarının yapay zekâ yardımıyla kolaylıkla aşılması ve daha büyük veri setlerinin daha hızlı analizi mümkün olabilmektedir. Teknolojik gelişmelerin en yakından takip edildiği tıp alanlarından biri olan ortopedi ve travmatolojide bu konuya bir ilgi mevcuttur. Daha çok çalışmanın olduğu artroplasti ve omurga cerrahisi yanında eklem koruyucu tedaviler alanında da yapay zekânın deneysel uygulamaları bulunmaktadır. Özellikle kıkırdak kaybı, menisküs ve ön çapraz bağ yırtığı, rotator manşet lezyonları ve kalça eklemi sorunlarında tanı koymaya yardımcı uygulamalar olduğu gibi cerrahi tedavi planlama ve prognoz öngörmede yapay zekânın başarılı olduğu çalışmalar literatüre kazandırılmaya devam etmektedir. Bununla beraber, yapay zekânın bu alanlarda klinisyenin standart uygulamasına dâhil olmasının önünde çeşitli engeller vardır. Yapay zekâ konusunda yayınlanmış çalışmaların standardizasyonunun sağlanması ve kalitelerinin arttırılması, bununla birlikte ilerleyen teknolojinin diğer unsurlarından da faydalanılması, gelecekte yapay zekânın eklem koruyucu tedavide klinik uygulamada daha önemli bir yer edinmesine yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler : yapay zekâ; eklem koruma; artroskopi