TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 2     (Sayfalar: 097-103)

Gelişimsel kalça displazisi: Tedavi planlamasında radyolojik göstergeler

Sancar Bakırcıoğlu 1, Muhammed Emin Yorulmaz 2, Hakan Ömeroğlu 3

1 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
3 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.15
Görüntüleme: 353
 - 
İndirme : 271

Gelişimsel kalça displazisi (GKD) kalça ekleminde anormal gelişim ve instabiliteyle karakterize yaygın bir ortopedik problemdir. Uzun dönem komplikasyonları önlemek ve tedavi sonuçlarının başarısını arttırmak için erken teşhis ve uygun tedavi gerekmektedir. Bu nedenle GKD`nin değerlendirilmesinde radyolojik göstergelerin anlaşılması, doğru yorumlanması, GKD ciddiyetinin değerlendirilmesinde ve tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu derleme, GKD`nin değerlendirilmesinde kullanılan; ultrasonografi, direkt grafi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemeyi içeren temel radyografik görüntüleme yöntemlerini ve bunların tedavi kararı vermedeki önemini özetlemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler : gelişimsel kalça displazisi; ultrasonografi; radyolojik görüntüleme