TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 2     (Sayfalar: 116-123)

Gelişimsel kalça displazisi tedavisinde kapalı redüksiyon ve alçı uygulaması

Baki Volkan Çetin 1

1 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.18
Görüntüleme: 400
 - 
İndirme : 119

Gelişimsel kalça displazisi (GKD) tedavisinde esas olarak eş merkezli, uyumlu, dengeli ve güvenli bir şekilde kalça ekleminin uygun şekilde yeniden konumlandırılması amaçlanır. Erken tedavi kalçanın devam eden gelişimini sağlamakla birlikte ileride oluşabilecek yürüme bozuklukları, gelişim problemleri ve dejeneratif kalça hastalıkları gibi komplikasyonları en aza indirecektir. Özellikle küçük çocuklarda kapalı redüksiyon, alçı uygulaması, yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları ile GKD tedavisi sürecinde önemli bir rol oynar. Kapalı redüksiyon, altı aydan büyük çocukların tedavisinde hâlâ en önemli tedavi yöntemidir. Ayrıca Pavlik bandajı ile tedavi uygulanan GKD hastalarında başarısızlık durumunda da uygulanır. İşlem, floroskopi eşliğinde genel anestezi veya derin sedasyon altında alçı masasında gerçekleştirilir. Kapalı redüksiyon, kibar şekilde uygulanan redüksiyon işlemi, artrogram ile redüksiyon ve stabilite kontrolü ve human pozisyonda pelvipedal alçı uygulamasını içerir. Farklı aralıklarla 2-3 kez tekrarlanan alçı uygulamasıyla 12 haftalık bir tedavi sürecini içerir. Bu derleme GKD tedavisinde kapalı redüksiyon, artrogram ve alçı uygulamasıyla ilgili güncel bilgileri ve kullanışlı ipuçlarını içermektedir.

Anahtar Kelimeler : gelişimsel kalça displazisi; kapalı redüksiyon; artrogram; alçılama