TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 2     (Sayfalar: 124-128)

Gelişimsel kalça displazisi: Anterior yaklaşımla açık redüksiyon

Kaya Memişoğlu 1, Cengiz Erdemir 2, Serdar Demiröz 1

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kocaeli

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.19
Görüntüleme: 288
 - 
İndirme : 100

Gelişimsel kalça displazisi (GKD) veya dislokasyonu doğumdan önceki ve sonraki kritik büyüme dönemi sırasında kalça ekleminin büyümesini veya stabilitesini etkileyen bir hastalıktır. Gelişimsel kalça displazi tedavisinde temel hedef; kalça eklemini konsantrik redükte ederek eklemdeki patolojinin devam etmesini önlemek ve proksimal femurla asetabulumun gelişimine uygun ortamı sağlamaktır. Bir yaş altındaki GKD grubunda en çok tercih edilen tedavi kapalı redüksiyondur. Kalça eklemi kapalı yöntemlerle zorlamadan konsantrik redükte edilemiyor ve artrografi mediyalde kontrast madde göllenmesi >6 mm ise açık redüksiyon tercih edilir. Amaç, redüksiyonu engelleyen ekstrakapsüler ve/veya intrakapsüler patolojilere müdahale etmektir. Açık redüksiyon gereken 12 aylıktan küçük çocuklarda mediyal yaklaşım, çocuk 12 aydan büyük ise kapsülorafiye izin veren anterior yaklaşım tercih edilir. Açık redüksiyon için mediyal yaklaşım; minimum disseksiyon, minimum kan kaybı, bilateral uygulanabilme ve mükemmel kozmetik insizyon skarı gibi avantajlarından dolayı pek çok cerrah tarafından tercih edilmektedir. Ancak, kalçanın kısıtlı görülebilmesi, mediyal sirkumfleks arterin olası kesilmesi ve kapsülorafi uygulanamaması da dezavantajlarıdır. Mediyal ya da anterior yaklaşımın seçilmesi, ligamentöz laksite varlığı, hastanın yaşı ve cerrahın deneyimi ile de ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler : gelişimsel kalça displazisi; anterior yaklaşım; açık redüksiyon; kapsülorafi