TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 2     (Sayfalar: 136-139)

Gelişimsel kalça displazisinde 18 ay altında artroskopik cerrahinin tedavide yeri var mı?

Serda Duman 1, İsmet Yalkın Çamurcu 2, Timur Yıldırım 3

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 Özel Aritmi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa
3 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.21
Görüntüleme: 261
 - 
İndirme : 67

Gelişimsel kalça displazi (GKD) günümüzde tarama programlarıyla erken dönemde tedavi şansı artsa da hâlâ çocukluk çağının en önemli hastalıklarındandır. Açık redüksiyon, kapalı alçılama teknikleriyle başarı sağlanamayan 18 ay altı çocuklarda ilk cerrahi seçenektir. Avasküler nekroz, maalesef GKD tedavisi sonrasında korkulan bir komplikasyon olarak göze çarpmaktadır. Son yıllarda GKD tedavisindeki en büyük yeniliklerden birisi artroskopik cerrahi tedavi seçeneğidir. Redüksiyonu engelleyen yapılar daha minimal invaziv bir teknik olan artroskopiyle ortadan kaldırılabilir. Artroskopik kalça redüksiyonu için hem pediyatrik ortopedi hem de artroskopik cerrahi tecrübesi gerekmektedir. Bu durum, tedavinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel gibi görünse de bu konuda yapılan çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Kapalı redüksiyonun başarı sağlayamadığı 18 ay altı çocuklarda, artroskopik cerrahi, açık cerrahiye alternatif olabilecek bir teknik olarak dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler : gelişimsel kalça displazisi; kalça artroskopisi; artroskopik redüksiyon; artroskopik tedavi; çocuk kalça artroskopisi