TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 2     (Sayfalar: 152-158)

Gelişimsel kalça displazisi (0-18 ay): Tedavi sonuçlarının klinik ve radyolojik değerlendirmesi

Sancar Bakırcıoğlu 1, İsmail Hakkı Dur 2, Güney Yılmaz 3

1 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.24
Görüntüleme: 376
 - 
İndirme : 121

Gelişimsel kalça displazisi (GKD) tedavisinde iyi sonuç elde etmek için erken tanı ve tedavi önemlidir. Erken dönemde tanı sonrası ortez kulanımı veya redüksiyon (kapalı ya da açık) ile iyi sonuçlar elde etmek mümkündür. Fakat uygulanan tedavilerin etkinliği hem klinik hem de radyolojik olarak değerlendirilmelidir. Her ne kadar klinik değerlendirmeler değerli bilgiler sağlasa da çoğu zaman süreci yönetmekte tek başına yetersizdir. Ultrasonografi (USG) ile görüntüleme; özellikle altı aydan küçük bebeklerde kalça eklemini değerlendirmede ve ortezle tedavi edilen kalçalarda gelişimi takip etmek için faydalıdır. Ancak daha büyük bebeklerde veya kapalı ya da açık redüksiyon uygulanmış hastalarda kullanımı kısıtlıdır. Altı aydan büyük çocuklarda ise direkt grafiyle kalça eklemi morfolojisini değerlendirmek mümkündür. Ancak bazı durumlarda redüksiyon kalitesi hakkında yetersiz bilgi vermesi ve iyonize radyasyon içermesi daha ileri modalitelerin kullanımını gündeme getirmiştir. Günümüzde bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi ileri görüntüleme yöntemleri GKD tedavisi takibinde önem kazanmaktadır. Görüntüleme alanındaki son gelişmeler ile redüksiyon kalitesinden şüphe duyulan veya detaylı anatomik değerlendirmeye ihtiyaç duyulan hastalarda iyonize radyasyon içermemesi ve yumuşak doku hakkında bilgi vermesi nedeniyle MRG tercih edilen modalitedir. Sonuç olarak tedavi sonrası uygun bir yaklaşım ile GKD`nin uygun takibi uzun dönem sonuçlar üzerinde hayati önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler : gelişimsel kalça displazisi; tedavi takibi; manyetik rezonans görüntüleme