TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 2     (Sayfalar: 159-166)

Yargıya yansıyan gelişimsel kalça displazisi vakalarının tıbbi ve hukuki değerlendirmesi

Serdar Şirazi 1-2, İrfan Esenkaya 3

1 İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Hukuku Doktora Programı Öğrencisi, İstanbul
2 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Hukukçu, Arabulucu, Şahin Avukatlık Bürosu, Akademi Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi, İstanbul
3 Emekli Öğretim Üyesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, SANTE Tıp Merkezi, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.25
Görüntüleme: 327
 - 
İndirme : 86

Ultrasonografinin yaygınlaşmasıyla tanılar rahatlıkla konulabilmektedir. Gelişimsel kalça displazisi (GKD); kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyla ortopedi ve travmatoloji uzmanı hekimlerinin tanısında birlikte rol alabildiği bir hastalıktır. Günümüzde erken teşhis konularak sıklıkla konservatif tedavi ile iyileşebilmektedir. Henüz bebeklik çağında tespit edilmesi ve ileriki dönemlerde yapılmış tıbbi uygulamaların incelenebilmesi için kayıtların saklanması da önem arz etmektedir. Makalemizde GKD nedeniyle tedavi uygulanan ve yüksek yargıya yansıyan vakalardan birkaçı incelenerek bu konuda uyuşmazlığa sebebiyet veren durumlardan komplikasyon, tıbbi uygulama hatası incelenmesi, tıbbi kayıtların önemi irdelenip konu hukuki açıdan değerlendirme yapılması ve bu tür sağlık hukukunu ilgilendiren durumlarda ileride gelişebilecek uyuşmazlıkların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler : gelişimsel kalça displazisi; çocuk ortopedisi; tıbbi kayıt; sağlık hukuku; ultrasonografi