TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 3     (Sayfalar: 167-171)

Çocuk kırıklarının genel özellikleri

Mahmut Kalem 1, Orhun Eray Bozkurt 1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.26
Görüntüleme: 413
 - 
İndirme : 135

Çocuklarda görülen kırıklar pediyatrik travmaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Cinsiyet ve yaş gruplarına göre kırık insidansı değişiklik göstermektedir. Kırık iyileşmesi erişkinlere benzer enflamasyon, onarım ve remodelizasyon gibi aşamalara sahip olsa da erişkinden bazı farklılıklar içerir. Daha hızlı kallus dokusu oluşumu, angülasyon ve translasyon kusurlarını daha iyi tolere edebilmesi gibi avantajları mevcutken, büyüme plağı (fizis) yaralanmaları çocuk kırıklarında önemli bir yere sahiptir. Salter-Harris tip II kırığı bunlar içinde en sık görülen tiptir. Büyüme plağı (fizis) yaralanmaları dışında, torus kırıkları, plastik deformasyon, yeşil ağaç kırıkları da çocuklara özgü kırık çeşitleridir. Ayrıca özellikle bir yaş altında görülen bazı kırıklarda istismar açısından dikkatli olmak gerekir. Cilt travması ve morarmadan sonra istismarın en sık belirtisi kırıklardır. Komplikasyonlar ise erişkinlere benzerken fizyel duraksama dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Duraksamanın derecesine göre prognoz değişmektedir. Tekrarlayan kırıklarda ise en sık sebep olarak immobilizasyonun erken sonlandırılması olarak gösterilmiştir ve genellikle açık redüksiyon önerilir. Refleks semptatik distrofi ise erişkinlerden farklı olarak alt ekstremitede daha sık görülmektedir.

Anahtar Kelimeler : çocuk kırıkları; remodelizasyon; Salter-Harris kırıkları