TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 3     (Sayfalar: 172-179)

Çocuk kırıklarında yeniden şekillenme potansiyeli

Önder Kalenderer 1, Fikri Burak İpçi 2

1 İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, İzmir
2 Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Uşak

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.27
Görüntüleme: 471
 - 
İndirme : 105

Erişkin kırıklarını çocuk kırıklarından ayıran en büyük fark remodelizasyon kapasitesidir. Çocuklarda remodelizasyon kapasitesininin fazlalığını oluşturan ana faktörler epifizlerin açık olması, periost dokusunun kalınlığı, elastisite ve büyüme potansiyelinin fazlalığıdır. Remodelasyonda biyomekanik olarak etkili olan iki mekanizmadan diyafizde gerçekleşen Wolf kanununda, konkav tarafta stres artışına bağlı osteoblastik, konveks tarafta tansiyon artışına bağlı osteoklastik aktivite artışı etkin rol oynamaktadır. Epifizde gerçekleşen Hueter- Volkmann kanununda ise kırık hattının, distal ve proksimal büyüme plaklarının konveks taraflarında daha az büyüme olurken, konkav taraflarında daha fazla büyüme olması remodelizasyonu sağlamaktadır. Remodelizasyonu etkileyen en önemli etken yaştır. Diğer ana faktörler büyüme plağına yakınlık, açılanma miktarı, yakın eklem hareket aksına uyumdur. Her ne kadar çocuklarda remodelizasyon kapasitesi yüksek olsa da, ilk girişim planlaması yapılmalı ve en doğru yaklaşım uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler : çocuk; kırık; yeniden şekillenme; açılanma