TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 3     (Sayfalar: 224-231)

Çocuklarda ayak ve ayak bileği kırıkları

Mehmet Cemalettin Aksoy 1, Sancar Bakırcıoğlu 2

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.33
Görüntüleme: 157
 - 
İndirme : 68

Ayak ve ayak bileği kırıkları, çocuklarda sıkça karşılaşılan ancak tedavi açısından özel bir yaklaşım gerektiren kırıklar arasındadır. Bu kırıklar, çocukların büyüme dönemindeki aktif büyüme plakları nedeniyle yetişkinlerden farklı bir şekilde tedavi edilmelidir. Ayak bileği ve çevresindeki anatomiyi çocuğun gelişiminin her döneminde iyi anlamak önemlidir, çünkü bazı kırıklar şiddetli ağrı, şişlik veya şekil bozukluğu olmadan da meydana gelebilir. Bu nedenle radyolojik incelemelerin akılcı kullanımı ve klinik muayeneyle birlikte değerlendirilmesi tanı için kritik öneme sahiptir. Tedavi yaklaşımı kırığın türüne, deplasman derecesine ve çocuğun kalan büyüme potansiyeline bağlı olarak değişebilir. Deplase olmayan kırıklar genellikle alçıyla immobilize edilir. Deplase kırıklar için ise kapalı veya açık redüksiyon gerekebilir ve Kirschner telleri veya vidalar gibi farklı internal fiksasyon yöntemleri kullanılabilir. Redüksiyonun başarısı ve kabul edilebilir rezidüel deplasman ya da deformite miktarı çocuğun büyüme potansiyeli ile ilişkilendirilir. Sonuç olarak ayak ve ayak bileği kırıklarına çocukluk çağında özel bir yaklaşım gerekmektedir. Tanı ve tedaviden beklenen sonuç her yaş grubuna ayrı bir şekilde yapılarak hastalar yaş gruplarına göre ele alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler : ayak bileği; ayak kırıkları; üç planlı kırık; Tillaux kırığı