TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 3     (Sayfalar: 241-250)

Çocuklarda distal humerus kırıkları

Ufuk Özkaya 1, Fırat Fidan 2

1 Bahçelievler Memorial Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.35
Görüntüleme: 157
 - 
İndirme : 94

Distal humerus kırıkları çocukluk çağı yaygın yaralanmalarıdır ve tüm çocukluk çağı kırıklarının yaklaşık %10`unu oluşturur. Çeşitli distal humerus kırığı türleri vardır; suprakondiller humerus kırıkları, lateral kondiler humerus kırıkları, medial kondiler humerus kırıkları, medial epikondiler humerus kırıkları ve distal humerus fizis ayrılmasıdır. En sık görülen distal humerus kırıkları suprakondiller kırıklardır. Suprakondiller humerus kırıkları; çocuk yaş grubundaki dirsek kırıklarının yaklaşık %55-80`ini oluşturur, erkeklerde daha sık görülür. Dirsek çevresinde en sık görülen ikinci kırık ise lateral kondil humerus kırıklarıdır. Lateral kondil humerus kırıklarında kaynamama, yanlış kaynama ve avasküler nekroz riski diğer dirsek kırıklarına göre daha yüksektir. Medial epikondil ve medial kondil kırıkları daha az görülür. Medial epikondil kırıklarına sıklıkla dirsek çıkıkları eşlik eder.

Anahtar Kelimeler : suprakondiller; dirsek kırıkları; lateral epikondil kırıkları; çocuklar