TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 3     (Sayfalar: 251-267)

Çocuklarda ön kol, el bileği ve el kırıkları

Kemal Özaksar 1, Kubilay Erol 1, Anıl Koca 1

1 EMOT Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.36
Görüntüleme: 189
 - 
İndirme : 105

Çocukluk çağında en sık görülen kırıklar ön kol, el bilek ve el bölgesindedir. Ön kol ve el bilek kırıkları genellikle indirekt travmayla oluşurken, el bölgesindeki kırıklar genellikle direkt travmayla oluşur. Kırık oluş mekanizması, şekli ve lokalizasyonuyla çocuğun yaşı tedaviyi belirleyen faktörlerdir. Çocuk kemiklerinin yüksek yeniden şekillenme kapasitesi olduğu için bu bölge kırıklarının birçoğu konservatif yöntemlerle tedavi edilir. Belirgin yer değiştirmesi olan ön kol el bilek kırıklarının birçoğu traksiyon ve deforme edici kuvvete ters yönde uygulanan redüksiyon manevrası ve alçılama ile tedavi edilir. Cerrahi, redükte edilemeyen kırıklarda, açık kırıklarda, takipte redüksiyon kaybı gelişen durumlarda gerekir. Cerrahi tedavide Kirschner teli tespiti, intramedüller elastik çivi ve nadiren plaklar kullanılır. Çocukluk çağındaki el bölgesindeki kırıkların da birçoğu konservatif yöntemlerle tedavi edilir. Cerrahi gerektiren durumlarda redüksiyon sonrası Kirschner teli tespiti genellikle yeterlidir.

Anahtar Kelimeler : ön kol; el bilek; kırık; çocuk; yeniden şekillenme