TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 3     (Sayfalar: 271-276)

Çocuklarda patolojik kırıklar

Mehmet Ali Deveci 1, Buğra Güllü 1

1 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.38
Görüntüleme: 183
 - 
İndirme : 86

Patolojik kırıklar, kemiklerin yapısal gücünü bozan patolojilere bağlı olarak, düşük enerjili bir travmayla ya da travma olmadan kırılmasıyla oluşur. Çocuklarda patolojik kırıklar altta yatan benign bir sebebe bağlı ortaya çıkabileceği gibi sistemik hastalıklar ve malignitelere bağlı da olabilir. Çocuklarda patolojik kırıkların değerlendirilmesinde detaylı öykü, fizik muayene ve görüntüleme önemli yer alır. Öz geçmiş, kullanılan ilaçlar, ağrı gibi semptomlar tanıda yardımcı olur. Laboratuvar ve radyolojik görüntülemelerle altta yatan sebep araştırılmalıdır. Kırığın sebebinin altta yatan bir patolojiye bağlı olması, kırık tedavisinin yanında kırığa neden olan hastalığın da tanı ve tedavisini önemli kılar. Bu yüzden patolojik kırıkların tedavisi, geleneksel kırık tedavisi prensiplerinden farklılık gösterir. Altta yatan sebebin doğal seyrinin ve prognozunun anlaşılması, kırığın tedavisine karar vermek ve sonuçları öngörmek için yol göstericidir. Patolojik kırığa sebep olan etiyolojinin aydınlatılamadığı durumlarda, kırığın geçici fiksasyonunu sağlayan yöntemler kullanılmalı ve nihai tedavi için acele edilmemelidir. Bu derlemede, çocuklarda patolojik kırıklara sebepler ile ortopedik onkolojik sebeplerin tedavisi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler : patolojik kırık; çocuk kırıkları; kemik lezyonları