TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 4     (Sayfalar: 277-282)

Ayak birinci sıra anatomisi

Gökhan Pehlivanoğlu 1, Mehmet Demirel 2

1 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.39
Görüntüleme: 295
 - 
İndirme : 112

Halluks valgus (HV), ayak birinci sıra anatomisinde meydana gelen değişiklikler sonucu gelişen ayak başparmağının karmaşık bir deformitesidir. Ayak birinci sıra; başparmak falanksları, sesamoid kemikler, birinci metatars ve medial küneiformdan oluşan kemik yapılar ile tek bir fonksiyonel ayak birimi olarak işlev görür. Birinci sıranın stabilitesi statik ve dinamik anatomik yapılar arasındaki dengeye bağlıdır. Anatomik yapılar arasındaki bu dengenin kaybı HV gelişiminde rol oynar. Bu bölümde ayak birinci sırayı oluşturan birinci metatarsoküneiform ve birinci metatarsofalangeal eklemlerin anatomik özellikleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler : halluks valgus; ayak birinci sıra anatomisi; birinci metatarsoküneiform eklem; birinci metatarsofalangeal eklem