TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 4     (Sayfalar: 283-287)

Halluks valgusta etiyoloji ve biyomekanik

Bilgehan Çatal 1, Mehmet Orçun Akkurt 2

1 İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2 Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.40
Görüntüleme: 268
 - 
İndirme : 64

Halluks valgus deformitesi, yatkınlık yaratan çeşitli etiyolojik faktörlerin varlığında gelişen ön ayak biyomekaniğinin bozulmasının bir sonucudur. Halluks valgusun etiyolojisinde yer alan faktörler olarak kadın cinsiyet, uygunsuz ayakkabı kullanımı, travmalar, heredite ve ligamentöz laksite gösterilebilir. Bu durumların varlığında ayak biyomekaniği belirli bir sıra izleyerek bozulur. Birinci metatarsofalangeal eklemin medial yapılarının bozulması ile başlayan süreç deformitenin artmasıyla yeri değişen anatomik yapıların da etkisiyle ilerler. Ayak birinci sırasının instabilitesi, metatars başının anatomik özellikleri, sesamoidle metatars ilişkisinin bozulması, pes planus deformitesi, aşil tendonunun kısalığı ve fonksiyonel halluks limitus gibi durumlar biyomekanik olarak deformitenin gelişimine katkı sağlarlar. Halluks valgusun biyomekanik ve patoanatomik özelliklerinin bilinmesi, kişiye özel cerrahiler planlayıp tedavinin başarısını arttırıp aynı zamanda da deformitenin nüksetme olasılığını azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler : halluks valgus; etiyolojik faktörler; biyomekanik; patoanatomi