TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 4     (Sayfalar: 295-298)

Halluks valgus hastalığının cerrahi tedavisinde hasta beklentisi

Baran H. Kömür 1, Hakan Bahar 2, Murathan Güler 1

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.42
Görüntüleme: 215
 - 
İndirme : 61

Günümüzde sağlık kültüründe, hasta bakış açısının önemi giderek daha fazla kabul görmektedir. Bu yüzden hastalar için hangi konuların önemli olduğuna dikkat edilmesi ve buna yönelik verilerin toplanması önem kazanmaktadır. Ancak klinik çalışmalar, ağırlıklı olarak cerrahların sonuç algısını değerlendirmiştir. Kalça, diz, omuz ve omurga cerrahisi için hasta kaynaklı çeşitli anketler geliştirilmiş ve test edilmiştir. Şu anda hastaların ayak ve ayak bileği cerrahisine ilişkin beklentilerini ölçmek için standartlaştırılmış ölçekler bulunmamaktadır. Hastaların önemli bir bölümü (%25-33), halluks valgus açısında iyileşme ve ağrıda azalma olsa bile takiplerinde memnuniyetsizliklerini sürdürmektedir. Bu durum hastaların cerrahlardan farklı beklentileri olduğunu düşündürmektedir. Hastalar genellikle beklentilerini iyi ifade edemedikleri için cerrahi sonuçlardan memnun kalmamaktadır. Beklentileri daha fazla karşılanan hastalar önemli ölçüde daha yüksek memnuniyet bildirmektedir. Beklentiler hasta memnuniyetinin en önemli parametrelerindendir. Ameliyat planlanırken hastaların ameliyat öncesi beklentilerini ve bu beklentilerin göreceli önemini anlamak önemlidir.

Anahtar Kelimeler : halluks valgus; hasta beklentisi; halluks valgus cerrahisi