TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 4     (Sayfalar: 299-305)

Halluks valgus cerrahisinde temel yumuşak doku girişimleri

Fatih Doğar 1-2, Muhammet Zeki Gültekin 2, Kadir İsmail Dere 3

1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
2 Konya Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Konya
3 Bingöl Solhan Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bingöl

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.43
Görüntüleme: 148
 - 
İndirme : 62

Halluks valgusta temel patoloji birinci metatarsofalangeal eklem çevresindeki yumuşak doku değişimleridir. Bu nedenle başarılı bir halluks valgus cerrahisi için yumuşak doku girişimleri önemlidir. Yumuşak doku cerrahisinde lateral gevşetme ve medial kapsüler plikasyon iki temel prosedürdür. Lateral gevşetmenin doğru ve etkin yapılabilmesi için yumuşak dokudaki patofizyolojik değişimleri iyi bilmek gereklidir. Lateral gevşetme ve medial kapsüler plikasyon ile intermetatarsal açının azaltılması, halluks valgus deformitesinin düzeltilmesi ve metatarsosesamoid kompleksin düzeltilmesi amaçlanır. Tek insizyon, çift insizyon, transartiküler yaklaşım, perkütan gevşetme, endoskopik ve artroskopik yaklaşımla lateral gevşetme yapılabilirken metatarsal osteotomi için kullanılan insizyonla medial kapsüler onarım ve plikasyon uygulanabilir. Özellikle lateral gevşetmeyle ilgili birçok çalışma yapılmış olup bu çalışmalarda lateral gevşetmenin gerekliliği, etkinliği ve olası komplikasyonları ortaya konmuştur. Lateral gevşetme cerrahisi sonrası nüks ya da yetersiz gevşetme, aşırı gevşetme, avasküler nekroz, iyatrojenik nörovasküler ve anatomik yapıların yaralanması gibi komplikasyonlar görülebilir. Bu derlemede amacımız halluks valgus cerrahisinde kullanılan temel yumuşak doku girişimlerini anlatırken literatür sık ve güncel kullanılan cerrahi teknikleri tanımlayarak olası komplikasyonlardan bahsetmektir.

Anahtar Kelimeler : halluks valgus; lateral gevşetme; medial kapsül onarımı