TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2016, Cilt 15, Sayı, 2     (Sayfalar: 091-095)

Periprostetik enfeksiyon riskini azaltma: ameliyathane ortamı ve ameliyat sırasında alınacak önlemler

İbrahim Azboy 1

1 Thomas Jefferson University, Rothman Institute, Philadelphia, USA

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2016.11
Görüntüleme: 616
 - 
İndirme : 472

Total eklem artroplastileri, giderek daha fazla sayıda uygulanan, başarılı ameliyatlardır. Periprostetik eklem enfeksiyonları, total eklem artroplastilerinin en yıkıcı komplikasyonları arasındadır. Bu komplikasyon, ortopedistler için ciddi bir sorun olarak durmaya devam etmektedir. Periprostetik eklem enfeksiyonlarının tedavisi zordur ve hastaya çoğu zaman birden fazla ameliyat gerekmektedir. Ayrıca, ülke ekonomisine ek yük getirmektedir. Ortopedik cerrahide enfeksiyonla mücadelenin en önemli tarafı, enfeksiyonu önlemektir.

Enfeksiyonu önlemek amacıyla birçok strateji geliştirilmiştir. Bu konuda çok sayıda çalışma yapılmaya devam etmektedir. Bu derlemede, periprostetik eklem enfeksiyonlarını önlemek için ameliyat öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler : total eklem artroplastisi; periprostetik eklem enfeksiyonu; ameliyathane ortamı; kanama