TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 4     (Sayfalar: 306-309)

Halluks valgus cerrahisinde kullanılan osteotomi uygulamalarında genel prensipler

Behiç Tanıl Esemenli 1-2, Görkem Kıyak 1

1 Özel Academic Hospital, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.44
Görüntüleme: 152
 - 
İndirme : 70

Günümüzde halluks valgus tedavisinin ana çatısını birinci metatarsal osteotomiler oluşturmaktadır. Osteotomilerin ne şekilde uygulanacağı ve hangi fiksasyon yönteminin kullanılacağı genellikle hastalığın derecesine bağlı olarak cerrah tarafından seçilmektedir. Halluks valgus açısı, intermetatarsal açı ve distal metatarsal artiküler açı gibi radyolojik parametreler kullanılarak uygun kemik osteotomi yöntemi seçildikten sonra hastalığın tedavisi buna uygun olarak gerçekleştirilir. Bu derlemede birinci metatarsal osteotomi uygulamalarında dikkat edilmesi gereken temel prensipler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler : halluks valgus; osteotomi; teknik; prensipler