TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 4     (Sayfalar: 335-342)

Sesamoid kemik redüksiyonu ve rotasyonel düzeltme

Emre Baca 1, Tacettin Ayanoğlu 2, Mahmut Timur Turhan 2

1 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstan
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Bolu

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.48
Görüntüleme: 144
 - 
İndirme : 54

Halluks valgus çok planlı bir ayak deformitesi olup, hasta memnuniyeti ve tatmin edici cerrahi sonuçlar elde etmek için ameliyat öncesi değerlendirmenin dikkatle yapılması gerekir. Daha önceleri sadece transvers planda bir deformite olduğu düşünülürken yakın zamanda yapılan çalışmalarda koronal plan diziliminin de halluks valgusun bir bileşeni olduğu gösterilmiştir. Direkt grafilerde sesamoid kemik pozisyonu ve birinci metatars pronasyonu yeterince değerlendirilemediğinden cerrahiye karar vermede esas yöntem ayakta basarak çekilen bilgisayarlı tomografi olmalıdır. Ayrıca intraoperatif basarak grafi çekilemediğinden, ameliyat öncesi radyolojik değerlendirme daha da önem kazanmaktadır. Bu nedenle çok yönlü bir deformite olan halluks valgus cerrahisinde, hata payını en aza indirebilmek ve uygun cerrahi tekniği belirlemek için literatürde de önerilen ayakta basarak çekilen bilgisayarlı tomografi görüntülemesi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler : halluks valgus; pronasyon; rotasyon; deformite