TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 4     (Sayfalar: 343-347)

Halluks valgus cerrahisinde Akin osteotomisi ve proksimal falanks prosedürleri

Abdurrahman Vural 1, Batuhan Bahadır 2

1 Medicana Kadıköy Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.49
Görüntüleme: 138
 - 
İndirme : 52

Akin osteotomisi, halluks valgus deformitesinin tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir cerrahi tekniktir. Bu osteotomi, ilk olarak 1925 yılında Akin tarafından tanımlandı ve başlangıçta birincil tedavi yöntemi olarak önerildi. Ancak günümüzde genellikle metatarsal osteotomiler sonrası ek bir teknik olarak tercih edilmektedir. Hastaların klinik ve radyolojik değerlendirmesi, tekniğin gerekliliğini belirlemede önemlidir. Halluks valgus interfalangeus açısı (HVİF) ve distal eklem set açısı (DESA) proksimal falanks osteotomisine karar verilmesinde göz önünde bulundurulması gereken önemli parametrelerdir. Temel olarak HVİF düzeltilmek isteniyorsa osteotomi proksimal falanksın distalinden, DESA düzeltilmek isteniyorsa daha proksimalden yapılmalıdır. Akin osteotomisinin uygulanmasında lateral korteksin bütünlüğüne dikkat edilmesi tekniğin kritik noktalarından biridir. Osteotomi sonrası tespit için vida, zımba, monofilament tel, eriyebilen sütur materyalleri, Kirschner teli, plak veya bunların kombinasyonları kullanılabilir. Proksimal falanks osteotomisi genellikle düşük komplikasyon oranına sahiptir, ancak lateral korteksin kırılması ve ek tespit materyallerinin kullanımı komplikasyon görülme sıklığını arttırabilir. Sonuç olarak, Akin osteotomisi halluks valgus cerrahisinde önemli bir rol oynamaktadır ve komplikasyonları az olmakla birlikte dikkatle uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Akin osteotomisi; halluks valgus; proksimal falanks; halluks valgus interfalangeus; distal eklem set açısı