TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2024, Cilt 23, Sayı, 4     (Sayfalar: 348-354)

Juvenil halluks valgus

Ahmet Sinan Sarı 1

1 Konya Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Konya

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2024.50
Görüntüleme: 159
 - 
İndirme : 72

Juvenil halluks valgus (JHV) çocukluk ve ergenlik çağında en sık görülen ön ayak hastalıklarından biridir. Sıklıkla 10-12 yaş civarında bulgu verse de deformite çoğu zaman çok daha erken başlar ve çocuk büyüdükçe belirginleşir. Juvenil halluks valgus anatomisi, patofizyolojisi ve klinik özellikleri erişkin halluks valgustan belirgin farklılıklar gösterir. Juvenil halluks valgus hastalarının hemen hepsinde eşlik eden metatarsus primus varus veya metatarsus adduktus bulunur. Devam eden büyüme ve açık olan epifiz plakları sebebi ile özellikle küçük yaşta uygulanan cerrahi tedavide yüksek oranda nüks görülebilir. Bu sebeple çocuk yaş grubundaki hastaların cerrahi tedaviden kaçınmaları ve konservatif tedavinin ısrarla devamı önerilir. Konservatif tedavide parmak arası makaralar, gece atelleri ve düz tabanlık varsa ark destekli tabanlıklar kullanılabilir. Bu ortezlerin JHV`yi tedavi etmeyeceği, ilerlemesini yavaşlatmayacağı ama semptomatik olarak ağrı şikâyetini azaltabileceği bilinmelidir. Juvenil halluks valgus cerrahi tedavisi temel olarak kişiselleştirilmiş cerrahi tekniklerin kullanımını zorunlu kılar. Juvenil halluks valgusta uygulanabilen cerrahi tedaviler yumuşak doku dizilim cerrahisi, distal metatars osteotomileri, proksimal metatars osteotomileri, iki seviyeli metatars osteotomileri, medial kuneiform-birinci metatars artrodezi, minimal invaziv cerrahi ve büyüme yönlendirici tedaviler olarak sıralanabilir.

Anahtar Kelimeler : metatarsus primus varus; metatarsus adduktus; ayak osteotomi; tabanlık; juvenil halluks valgus; deformite