TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2016, Cilt 15, Sayı, 2     (Sayfalar: 096-102)

Periprostetik enfeksiyonlar: mikrobiyoloji, antibiyotik uygulamaları

Halit Özsüt 1

1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2016.12
Görüntüleme: 494
 - 
İndirme : 786

Periprostetik eklem enfeksiyonu, hastalar için muazzam bir yüktür. Artroplastilerinde enfeksiyon görülme oranı düşüktür, ancak uygun yönetim fonksiyonların geri kazanılmasında ve aşırı morbiditenin önlenmesinde kritik öneme sahiptir. Bu derlemede, periprostetik eklem enfeksiyonlarının mikrobiyolojisi ve antibiyotik uygulamaları tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler : protez; enfeksiyon; antibiyotik