TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2016, Cilt 15, Sayı, 2     (Sayfalar: 103-107)

Periprostetik eklem enfeksiyonu ameliyat öncesi tanı yöntemleri

Vahit Emre Özden 1, Burak Beksaç 1

1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı; Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2016.13
Görüntüleme: 630
 - 
İndirme : 423

Artan artroplasti uygulamaları ile birlikte enfekte artroplasti olgu sayısının artması, tanıya yönelik daha sistematik bir yaklaşımı gerektirmiştir. Mevcut birçok teste rağmen, periprostetik eklem enfeksiyonu (PEE) kesin tanısını koymak sorun olmaya devam etmektedir. Enfeksiyon açısından hastaya ait risk faktörlerini sorgulayacak kapsamlı öykü ve fizik muayene, eritrosit sedimentasyon hızı ve serum C-reaktif protein ve uygun radyografiler, tanıya yönelik ilk basamak yaklaşımlar olmalıdır. İlgili eklem ponksiyonu ve sinoviyal sıvı aspirasyonu, PEE tanısında yüksek değere sahiptir. Alınan sıvıda, eklem sıvısı lökosit sayımı, polimorfonükleer hücre oranı ve mikrobiyolojik (aerobik - anaerobik) kültüre bakılmalıdır. Kültür için alınan örnek, pediatrik kan kültürü şişeleri içerisine hemen ekilmelidir. Son dönemde yapılan çalışmalarda, eklem sıvısındaki bazı biyolojik moleküllerin, sistemik inflamatuvar hastalıklara ve antibiyotik kullanımına rağmen, yüksek tanı değerlerine sahip oldukları gösterilmiştir. Tanı sırasında karşılaşılan zorluğun, sinoviyal sıvıdaki bu biyolojik moleküllerin miktarının değerlendirilmesiyle çözülebileceği bildirilmiştir.

Özet olarak, ameliyat öncesi PEE tanısı ve etkenin belirlenmesi, tedavinin planlaması ve başarısı için anahtardır. Yakın zamana kadar enfeksiyona spesifik bir tanı testi yok iken, yeni çalışmalar enfeksiyon spesifik moleküllerin eşik değerlerini bildirmeye başlamıştır. Yakın bir gelecekte bu testlerin ticari olarak yaygın kullanımıyla, ameliyat öncesi PEE tanısının çok daha kolaylaşacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler : periprostetik eklem enfeksiyonu; tanı; eklem sıvısı aspirasyonu; artroplasti