TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2016, Cilt 15, Sayı, 2     (Sayfalar: 108-114)

Periprostetik enfeksiyonlarda peroperatif tanı yöntemleri

Selami Çakmak 1

1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2016.14
Görüntüleme: 472
 - 
İndirme : 929

Periprostetik eklem enfeksiyonları artroplasti ameliyatlarının önemli komplikasyonlarından biri ve ciddi morbidite nedenidir. Tanının doğru konulması ve enfeksiyona neden olan etkenin doğru tespit edilmesi tedavinin de etkin yapılamasına olanak verir. Bu derlemede, periprotez eklem en-feksiyonunun tanısında, ameliyat esnasında ve ameliyattan sonraki dönemde, klinisyene yardımcı olabilecek yöntemler ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Periferik kan testlerinin yanı sıra, sinoviyal sıvı ve eklem içi dokunun çeşitli histopatolojik, serolojik ve moleküler yöntemlerle değerlendi-rilmesi, enfeksiyonun ayırıcı tanısında oldukça değerli bilgiler vermektedir. Ağrılı protezin nedeninin ayırıcı tanısında, anamnez, fizik muayene, CRP ve sedimentasyon tetkikleri ilk basamak iken, eklem sıvısının aspirasyonu ile örneklem ikinci ve önemli bir basamaktır. Klinik şüphe devam ederken halen tanı konulamamış ise, eklem aspirasyonu tekrarlanmalı veya doku biyopsisi yapılmalıdır. Ameliyat esnasında görülen pürülan sıvının başlangıçta doğrudan bir enfeksiyon göstergesi olduğu kabul edilirken, özellikle metal-metal protezlerde de görülmesi, pürülan sıvı görülmesini tanı kriterleri arasından çıkarmıştır. Serum lökosit sayısı ile gram boyamanın zayıf bir belirteç ve bunun yanında ciltte protezle ilişkili bir sinus varlığının ise enfeksiyonun net bir bulgusu olduğu vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler : periprostetik enfeksiyon; peroperatif; serolojik; eklem aspirasyonu