TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2016, Cilt 15, Sayı, 2     (Sayfalar: 145-153)

İmplantasyon dışı tedavi yöntemleri (antibiyotik baskılama, artrodez, salvage işlemler)

Cengiz Şen 1, Gökhan Polat 1

1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2016.19
Görüntüleme: 600
 - 
İndirme : 649

Periprostetik eklem enfeksiyonları, günümüzde artroplasti ameliyatlarındaki artışa paralel olarak, daha sık görülür hale gelmiştir. Bu enfeksiyonların tedavisinde, irrigasyon-debridman, antibiyoterapi, tek basamaklı revizyon, iki basamaklı revizyon gibi birçok tedavi tanımlanmıştır. Buna rağmen başarısız olunan hastalarda; enfeksiyonun gelişim süreci, semptomların süresi, etken organizmanın virulansı, eklemin genel durumu (kemik kaybı ya da eklem üzerini örten yumuşak dokudaki yetersizlikler vb.), hastanın beklentisi, hastanın bağışıklık durumu ve komorbid faktörleri (böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği immün yetmezlik, periferik arter hastalığı vb.) ve bunlara bağlı olarak, hastaların tedavisinde implantasyon dışı tedavi yöntemleri (uzun süre antibiyotik baskılama, rezeksiyon artroplastisi, artrodez, ampütasyon) göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tedavilerin başarısında, hasta seçiminin önemi akıldan çıkarılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler : uzun dönem antibiyotik baskılama; rezeksiyon artroplastisi; artrodez; interkalar protez; ampütasyon