TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 2     (Sayfalar: 249-253)

Covid-19 pandemisi sırasında yaşlı kalça kırıklarına yaklaşım

Mehmet Mesut Sönmez 1

1 SBÜ Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.43
Görüntüleme: 515
 - 
İndirme : 375

31 Aralık 2019 tarihinde, Çin`in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde sebebi o an için bilinmeyen pnömoni olgularının Dünya Sağlık Örgütü Çin Ülke Ofisi tarafından bildirilmesi ve etkenin 5 Ocak 2020 tarihinde daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir koronavirüs tanımlanması ile Covid-19 pandemisinin başlangıç noktası kabul edilebilir. Üç ay gibi kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alması üzerine 12 Mart 2020 itibariyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını; fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak dünya insanlığını tehdit etmeye devam etmektedir. Salgının boyutu her branşta olduğu gibi ortopedi ve travmatoloji alanında da tedavi ve hastaya yaklaşım protokollerinde ciddi değişikliklere neden olmuştur. Ulusal boyutta sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için çeşitli önlemler alınmıştır. Özellikle Covid-19 açısından yüksek risk altında olan ve azımsanamayacak oranda tedavi edilen yaşlı kalça kırıklarının yönetimi açısından da yeni yaklaşımların ortaya çıkarılması kaçınılmaz olmuştur.

Anahtar Kelimeler : kalça kırığı; Covid-19; pandemi