TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2016, Cilt 15, Sayı, 3     (Sayfalar: 177-181)

Ayak bileği kırıklarında sınıflama

Serhan Ünlü 1, Önder Ersan 1

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2016.23
Görüntüleme: 100
 - 
İndirme : 140

Ayak bilek kırıklarıyla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu kırıkları sınıflamada en sık kullanılanlar Lauge-Hansen ve AO/ OTA sınıflamalarıdır. Lauge-Hansen sınıflaması ayağın pozisyonu ve ayağı etkileyen kuvvet göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Kırığın tipiyle beraber, ayak bileği bağlarının durumu da bu sınıflamada önemlidir. Tekrarlanabilirliği ve akılda kalması zordur. AO/OTA sınıflaması radyolojik bir sınıflamadır; radyografide görülen kırık tipine ve kırığın sindezmoz seviyesiyle ilişkisine göre yapılmıştır; basit ve anlaşılırdır. Buna rağmen, her ikisinin de gözlemciler içi ve gözlemciler arası uygulanabilirliği varyasyonlar göstermektedir. Posterior ve mediyal malleolü değerlendirmede eksiklikleri olmasına rağmen, Weber sınıflaması hala klinik uygulamada sıklıkla kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler : ayak bileği; malleol kırıkları; sınıflandırma