TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2016, Cilt 15, Sayı, 3     (Sayfalar: 191-196)

Posterior malleol kırıklarında güncel yaklaşımlar

Murat Köken 1, Ertuğrul Akşahin 1, Levent Çelebi 1

1 Özel Medical Park Hastanesi, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2016.25
Görüntüleme: 169
 - 
İndirme : 528

Posterior malleol kırıkları, genellikle rotasyonel ayak bilek yaralanmaları sonrasında hastaneye başvuran hastaların azımsanmayacak kısmında görülmektedir. Büyük kısmı trimalleoler kırıklara eşlik etmektedir. Posterior malleol, ayak bilek rotasyonel stabilitesi ve sindezmoz kompleksi stabilitesi için önemli bir yapıdır. Bu nedenle trimalleolar kırıkların tedavisi önemlidir; uygun şekilde yapılmazsa prognoz kötüleşmektedir. Posterior malleol kırıklarının tanı ve tedavisine yönelik artan ilgi ve farkındalığa karşın hala cevap aranan birçok soru bulunmaktadır. Posterior malleol kırıklarının morfolojisinin çok çeşitli olması nedeniyle, kolaylıkla tanı konması zordur. Tanı, sınıflama ve tedavi seçiminde tartışmalar devam etmektedir. Güncel yaklaşımda fikir birliğine varılan nadir konulardan biri bilgisayarlı tomografi (BT) ve 3B-BT değerlendirmesinin tanı ve tedavi planlamasında çok önemli olduğudur. Güncel yaklaşımlarda, tibiofibular mortisin stabilitesi ve distal fibulanın fibular çentik içinde uygun redüksiyonu, tedavi seçiminde belirleyici olmaya başlamıştır. Ayak bileği kırıkları tedavisinde, ayak bileğinin kemik ve bağ dokular yoluyla stabilitesi sağlanan kompleks bir eklem olduğu unutulmamalı, tedavi planlamasında tüm ayrıntılara gerekli önem verilmelidir.

Anahtar Kelimeler : posterior malleol; ayak bileği; kırık; cerrahi tedavi