TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2016, Cilt 15, Sayı, 3     (Sayfalar: 207-213)

Osteoporotik ve nöropatik ayak bileği kırıklarında tedavi yaklaşımı

Ömür Çağlar 1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2016.27
Görüntüleme: 143
 - 
İndirme : 185

Yaşlı popülasyonda, kalça ve el bileği kırığından sonra ayak bileği kırıkları üçüncü sırada gelmektedir. Beklenen yaşam süresinin ve osteoporoz sıklığının artması sonucu, yetmezlik kırıklarının artması kaçınılmazdır. Bu yaş grubunda eşlik eden, başta diyabet olmak üzere ek hastalıklar, ayak bileği kırıklarının tedavisi zorlaştırmaktadır. En iyi sonuçların alınması için etkin tedavi seçeneklerinin bilinmesi ve uygulanması; bölgeye göre değil de hastaya özel planlama yapılması gereklidir. Diyabet hem kırık iyileşmesini geciktirmesi hem de başta periferik nöropati olmak üzere eşlik eden ek sorunları nedeniyle, ayak bileği kırıklarının tedavisini güçleştirmektedir. Ameliyat öncesi vasküler durum iyi değerlendirilmeli ve gerekirse damar cerrahisi önerileri alınmalıdır. İyi glisemik kontrol, nöropati varlığının bilinmesi, tedavi sonrası uzamış immobilizasyon ve yük verme süresinin iyi planlanması gerekir. Bu hastalarda enfeksiyon sık görülür ve erken tanınmalı, agresif olarak tedavi edilmelidir. Konservatif tedavi uygulamaları, dengesiz ayak bileği kırıklarında yüksek oranda komplikasyon ile sonuçlanabilir. Başlıca komplikasyonlar arasında; yara yeri problemleri, kaynama sorunları ve Charcot eklemi gelişmesi sayılabilir.

Anahtar Kelimeler : osteoporoz; nöropatik kırık; ayak bileği kırığı