TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2016, Cilt 15, Sayı, 3     (Sayfalar: 228-230)

Pilon kırıklarında fibula tespitinin önemi

Sami Sökücü 1

1 Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2016.30
Görüntüleme: 63
 - 
İndirme : 38

Tibia pilon kırıkları alt ekstremite kırıklarının %1`ini ve tüm tibia kırıklarının yaklaşık olarak %7–10`unu oluşturmaktadır. Bu kırıklar genellikle yüksek enerjili yaralanmalar sonrası meydana gelmekte ve pilon kırıklarının %85`ine fibula kırığı eşlik etmektedir. Pilon kırıklarının cerrahi tedavisi sonrasında iyi sonuçlar alınabilmesi, eklem redüksiyonun kalitesine, metafizodiyafizer dizilimin sağlanmasına ve erken harekete izin verecek stabil tespite bağlıdır. Pilon kırıklarına eşlik eden fibula kırıklarının tespit edilmesi, uzunluğun, rotasyonun ve dizilim sağlanması açısından önemli olmakla birlikte, yapılan stabil tespit tibia tespitine ek bir stabilite sağlamaktadır. Pilon kırığına eşlik eden fibula kırıklarının tespitinde plak vida konvansiyonel tespit sekli olmakla birlikte, intramedüller implantlar da tespitte kullanılabilmekte ve her iki tespit şeklinin de birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Pilon kırıklarının cerrahi tedavisi sonrasında daha iyi fonksiyonel sonuç almak, tibia yanlış kaynaması ve travma sonrası ayak bileği artrozu ile daha az karşılaşmak için, pilon kırığı ile birlikte görülen fibula kırıklarının tespiti önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler : pilon; fibula; kırık tespiti