TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 2     (Sayfalar: 254-256)

Yaşlı intertrokanterik kalça kırıklarının tedavisinde kanıta dayalı tıp ve güncel literatür

Mehmet Ali Deveci 1, Lercan Aslan 1

1 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Koç Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.44
Görüntüleme: 665
 - 
İndirme : 833

İntertrokanterik kırıklar yaşlı ve osteoporotik hastalarda sıklıkla görülen ve düşük enerjili yaralanmalar ile karşımıza çıkan kırıklardır. Bu hastalarda cerrahi tedavinin erken rehabilitasyon ve fonksiyonel iyileşmeye olan pozitif etkisi kanıtlanmıştır. Bu kırıkların kaynaması ve hastanın fonksiyonel iyileşmesinin sağlanması hastanın ek hastalıkları, osteoporoz varlığı, kırık öncesi aktivite düzeyi gibi hasta ilişkili faktörlerin yanı sıra, kırık tipi, cerrahi zamanlaması, redüksiyonun kalitesi, uygulanan cerrahi ve seçilen implantın tipi gibi birçok cerrahi faktöre de bağlıdır. Kapsül dışı kırıklar olan intertrokanterik kırıkların tedavisinde internal tespit yöntemleri (plaklar veya proksimal kalça çivileri) veya artroplasti uygulamaları arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Bu derleme makalede, meta-analizler karşılaştırılarak internal tespit ve artroplasti seçeneklerinin hastanın fonksiyonel sonucu, morbidite ve mortalitesi, hastanede kalış süresi, cerrahi süresi, kanama miktarı ve transfüzyon ihtiyacı, tekrarlayan cerrahi gerekliliği, kaynama süresi ve komplikasyon görülmesi gibi birçok parametreye olan etkisinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler : intertrokanterik femur kırıkları; kalça kırıkları; internal tespit; artroplasti