TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2016, Cilt 15, Sayı, 4     (Sayfalar: 279-287)

İskelet displazilerinde alt ekstremite deformitelerinin değerlendirilmesi

Ozan Ali Erdal 1, Muharrem İnan 2

1 Ortopediatri, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2016.34
Görüntüleme: 763
 - 
İndirme : 2249

İskelet displazilerinde alt ekstremite deformiteleri oldukça sık görülür ve hastaların yaşam kalitelerini önemli ölçüde etkiler. Bazı displazi tiplerinde bazı deformiteler daha sık görülmekle birlikte, bir hastadaki deformite uzun kemik fizislerinin asimetrik tutulumu, bacakta bir kemiğin diğerinden farklı bir büyüme hızı göstermesi, eklemlerde genellikle fleksiyon pozisyonundaki kontraktürler ve bağ gevşekliği sonucu gelişen eklem instabiliteleri gibi nedenlere bağlı olarak gelişebilir. İskelet displazisi zemininde alt ekstremitelerde sıklıkla görülen deformiteler; koksa vara, koksa valga, genu varum, genu valgum, ayak bileğinde varus ve valgus deformiteleri olarak sıralanabilir. Oluşan deformitelere yaklaşımda, temel deformite düzeltici tedavi yaklaşımlarına hakim olunmalıdır. Her bir bölgenin deformitesinin tedavisi amacıyla farklı kaynaklarda farklı yaklaşımlar önerilmektedir. Hastanın kliniği, deformitenin displazi tipine karakteristik olabilecek özellikleri, hastanın büyüme kapasitesi ile hastadaki kısalığın boyutu değerlendirilerek tedavi kararı verilmelidir. Tedavide ise, akut düzeltme yöntemleri seçilebileceği gibi hemiepifizyodez ile veya eksternal fiksatör sistemleri ile aşamalı düzeltme sağlanabilir. Hastaların tam olarak tahmin edilemeyen büyüme kapasiteleri nedeniyle, tedaviler yetersiz düzeltme ile sonuçlanabildiği gibi uygun tedavi ardından deformitelerde tekrarlama da hastanın büyümesi ile karşılaşılabilecek problemlerdir.

Anahtar Kelimeler : iskelet displazisi; genu varum; genu valgum; koksa vara; koksa valga; deformite düzeltilmesi