TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2016, Cilt 15, Sayı, 4     (Sayfalar: 288-294)

İskelet displazilerinde kalça patolojilerinin değerlendirilmesi

Güney Yılmaz 1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2016.35
Görüntüleme: 674
 - 
İndirme : 871

İskelet displazilerinde, metafizyel ve epifizyel gelişim bozuklukluklarına bağlı olarak, eklem çevrelerinde farklı deformiteler ortaya çıkabilir. Bu gelişim bozukluklarının ve deformitelerin en sık görüldüğü bölgelerden birisi de kalça eklemidir. Proksimal femur epifizindeki kemikleşme gecikmesi, büyüme plağındaki düzensizlikler femur başının yassılaşmasına ve femur boyun - cisim arasındaki ilişkinin bozulmasına neden olur. Femur başındaki düzleşmeyi, laterale taşma, subluksasyon ve farklı tipte proksimal femur deformiteleri takip edebilir. Proksimal femurda ortaya çıkan iki temel deformite femur boyun cisim açısının arttığı koksa valga ve azaldığı koksa vara deformiteleridir. Koksa valga ve yetersiz asetabulum gelişimine femur başı subluksasyonu eşlik eder. Kalça displazisi erken dönemde ağrı ve hareket kısıtlılığı ile sonuçlanır. Koksa vara deformitesi femur boyun ve cismi arasındaki açının 110°`nin altında olması ile karakterizedir; bu durum, kalça hareketlerinde kısıtlılığa ve yürüme güçlüğüne neden olarak günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Kalça displazisi ve koksa vara deformitesinin her ikisi de asetabulum ve proksimal femuru ilgilendiren farklı osteotomi teknikleriyle düzeltilebilir. Her iki patolojinin de uygun yapılan tedavilere rağmen erken kalça artriti ile sonuçlanabileceği ve hastaların total kalça artroplastisine ihtiyaç duyabilecekleri akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : iskelet displazisi; kalça displazisi; koksa vara