TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2016, Cilt 15, Sayı, 4     (Sayfalar: 317-320)

Çocuklardaki osteopenik hastalıklarda medikal tedavi

Yaşar Şen 1

1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Konya

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2016.39
Görüntüleme: 582
 - 
İndirme : 755

Osteoporoz, çocukluk çağının nadir bir hastalığıdır. Primer veya sekonder nedenlerle meydana gelmektedir. Günümüzde çocuk ve adolesan osteopenisi için herkes tarafından kabul görmüş bir medikal tedavi protokolü bulunmamaktadır. Bu nedenle, hekimlerin tecrübesi ve bireysel tedavi yaklaşımları önem arz etmektedir. Asıl yapılması gereken şey, riskli bireyleri tespit etmek ve osteopeni gelişimine engel olmaktır.

Anahtar Kelimeler : osteopeni; çocuk; medikal tedavi