TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 1     (Sayfalar: 001-006)

Kas iskelet sisteminin değerlendirilmesinde radyolojik görüntüleme yöntemleri

Hatice Tuba Sanal 1

1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2013.01
Görüntüleme: 605
 - 
İndirme : 1539

Teknolojideki ilerlemelere bağlı olarak kas iskelet sisteminin görüntülenmesi hızla gelişmiş; böylece artan çeşitlilikte kemik ve yumuşak doku lezyonlarının tanı ve tedavisinde önemli rol oynar hale gelmiştir. Kas iskelet sistem incelemesinde, bu ileri teknoloji ürünleri `her şey` değil, ancak `yap-boz`un bir parçasıdır. Bu teknikler, sistemin tüm yönleri (anatomisi, fizyolojisi, biyokimyası vb.) ve diğer temel inceleme yöntemleri de bilinerek, birlikte kullanılmalıdır. Görüntüleme yöntemleri klinik soruna ve olguya en uygun olacak şekilde seçilmelidir. Radyolojik görüntüleme yöntemleri birbirini tamamlayıcı olabildiğinden, her bir yöntemin pozitif ve negatif yönleri ve yanı sıra sınırlılıkları bilinmelidir. Bu yazıda kas iskelet sistemi incelemelerinde kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemlerinin klinik uygulamadaki sıklığı, avantaj ve dezavantajları hakkında temel bilgiler sunuldu.

Anahtar Kelimeler : Bilgisayarlı tomografi; görüntüleme yöntemleri; manyetik rezonans inceleme; kas-iskelet sistemi; radyografi; ultrason