TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 1     (Sayfalar: 028-034)

Ortopedi ve travmatolojide sık karşılaşılan atlanmış kırık ve çıkıkların değerlendirilmesi

Halil Burç 1, Barbaros Baykal 1, Tolga Atay 1, Elif Nisa Ünlü 2

1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Isparta
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Isparta

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2013.04
Görüntüleme: 616
 - 
İndirme : 2084

Hastanın ilk muayenesinde tanı konulmayan ama daha sonraki muayenelerinde, rehabilitasyon esnasında veya taburcu sonrası fark edilen yaralanmalar atlanmış kırık olarak tanımlanmaktadır. Hemen her travma merkezinde bu tür istenmeyen olaylar ile karşılaşılmaktadır. Hastadan iyi öykü alınmaması, detaylı muayene edilmemesi, gerekli grafilerin istenmemesi, istenilen grafilerde patolojinin tespit edilememesi veya hekimin grafileri yanlış yorumlaması kırık ve çıkıkların atlanmasının nedenleri arasındadır. Atlanan kırıkların anatomik yerleşimlerine bakıldığında, bazı kırık türlerinin gözden kaçabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda hekimin uyanık olması ve buna göre bir sistematik yol haritası belirlemesi bu tür sorunların yaşanmasına engel olacaktır. Bu derlemede, atlanmaya en fazla aday kırık ve çıkıklar hakkında kısa bilgiler vererek, bu hataların en aza indirilmesi hususunda ne yapılması gerektiği tartışıldı.

Anahtar Kelimeler : Yanlış tedavi; yanlış tanı; atlanmış kırık ve çıkıklar