TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 1     (Sayfalar: 035-046)

Ortopedik acillerde radyolojik incelemeler

Erden Kılıç 1, Erdem Çevik 2, Kenan Soylu 3

1 Özel Çankaya Doruk Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
2 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara
3 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2013.05
Görüntüleme: 527
 - 
İndirme : 2783

Travma özellikle gelişmiş ülkelerde önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Travma sonrasında acil servise başvuran hastalardan sağlıklı öykü almak her zaman mümkün olmaz. Bu durumda fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri daha fazla önem kazanmaktadır. Acile başvuran hastalarda başarılı tedavi için gerekli sürenin kısıtlılığı nedeniyle tanıya erken ulaşılması önemlidir. Bu amaca ulaşmada doğru görüntülemenin önemli rolü vardır. Son 30 yılda görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler, acil hastalara yaklaşımı da değiştirmiştir. Ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografinin kullanıma girmesiyle birlikte acil servislerdeki çoklu yaralanması olan hastaların yaralanma şekilleri daha güvenli şekilde tanımlanmaya başlamıştır. Bununla birlikte, standart radyografiler, özellikle kırıkların değerlendirilmesinde halen en yaygın kullanılan yöntemdir. Travma hastalarında, akciğer, pelvis ve servikal grafiler rutin olarak alınmalıdır. Son yıllarda kompleks kırıkların değerlendirilmesinde ve cerrahi planlamasında bilgisayarlı tomografi daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Ultrasonografi ve manyetik rezonans, yumuşak dokuların görüntülenmesini sağlayan ek yöntemlerdir.

Anahtar Kelimeler : Bilgisayarlı tomografi; standart radyografi; manyetik rezonans görüntüleme; ortopedik aciller; ultrasonografi