TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 1     (Sayfalar: 047-053)

Karpal instabiletelerin radyolojik değerlendirmesi

Kenan Koca 1, Mustafa Kürklü 1, Hüseyin Özkan 1, Cenk Kılıç 2

1 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2013.06
Görüntüleme: 402
 - 
İndirme : 761

Karpal instabilite, karpal kemikler arasındaki bağların hasarına bağlı olarak el bileğinin anatomi ve biyomekaniğinin değişmesi sonucunda eklemde oluşan ağrı ve fonksiyon kaybı olarak tanımlanır. Tedavi edilmemiş karpal instabilite, el bileğinde dejeneratif artrit meydana getirir. Geçmişte el bileği bölgesinde yalnızca kırıklara yönelik tanı ve tedavi üzerinde durulmuştur. Ancak, günümüzde ağrılı el bileği durumlarında karpal instabilitenin araştırılması ve buna yönelik tedavi uygulanması gerekliliği söz konusudur. Bu derlemede karpal instabilitenin etyolojisi, sınıflandırılması ve tanısı özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : biyomekanik; karpal instabilite; sınıflandırma