TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 1     (Sayfalar: 062-067)

Femur başı avasküler nekrozunda radyolojik tanı

Cemil Yıldız 1, Kenan Koca 1, H. Atıl Atilla 2, Şafak Ekinci 3

1 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Sarıkamış Asker Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kars
3 Ağrı Asker Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ağrı

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2013.08
Görüntüleme: 480
 - 
İndirme : 1743

Femur başı avasküler nekrozu (AVN), vasküler sorunlar nedeniyle kemik hücre ölümü ile karakterize bir hastalıktır. Hastalığın tanı ve tedavisi güçtür. Asemptomatik hastalık, çok kısa bir sürede ileri derecede eklem harabiyetine ve engelliliğe neden olur. Ölü trabeküllerin görüldüğü bir biyopsi muhtemelen kesin tanısının konmasını sağlasa da, erken tanıyı koyduramadığı için tedavide hiçbir zaman başarılı olunamaz. Hastalar 40`lı 50`li yaşlarda genelde belli belirsiz kalça veya diz ağrısı ile hekime başvururlar. Özgün belirtileri olmayan bu hastalığın ayırıcı tanısında kullanılan en etkili araç, görüntüleme yöntemleridir. Femur başı AVN`de görüntüleme yöntemlerinin başlıca hedefi, tedavi seçeneklerine rehberlik edecek evreleme sistemleri oluşturmaktır. Erken evrelerde konservatif tedavi şansı mecvut olmakla birlikte, ileri aşamalarda total kalça artroplastisi gibi zor ve riskli cerrahi yöntemler söz konusudur.

Anahtar Kelimeler : Avasküler nekrozu; femur başı; radyoloji