TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 1     (Sayfalar: 068-072)

Geçici osteoporoz

İsmail Demirkale 1, Kasım Kılıçarslan 2, M. Orçun Akkurt 3, Metin Özdemir 4

1 Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
2 Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
3 Koru Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
4 Ürofiz Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2013.09
Görüntüleme: 478
 - 
İndirme : 1844

Geçici osteoporoz, kendini sınırlayan kemik iliği ödemi ile karakterize birincil osteoporoz olarak tanımlanır. Altta yatan etyolojisinde birçok risk faktörü suçlanmış olsa da kesin nedeni halen bilinmemektedir. Etkilenen hastalar travma öyküsü olmaksızın yük verme ile ağrı tarifler. Tanı karakteristik öykü ve fizik muayene ile birlikte manyetik rezonans görüntülemedeki (MRG) tipik bulgularla konur. Hastalığın erken evrelerinde klasik radyografiler normal olabilir. Bilgisayarlı tomografinin duyarlılığı daha düşüktür. Erken tanı için tercih edilen tanı aracı MRG`dir. T1, T2 ve STIR (short time inversion recovery) görüntülerde tipik kemik iliği değişiklikleri görülür. Nükleer sintigrafide tüm fazlarda artmış yoğun geri alım tespit edilebilir; ancak bu spesifik değildir. Tedavinin temelini parsiyel yük verme oluşturur. Analjezikler ve steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar ağrının hafiflemesini sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler : Kemik iliği ödemi; manyetik rezonans görüntüleme; radyoloji; geçici osteoporoz